Werkzaamheden

Je hebt gekozen voor het ondernemerschap, niet voor het verrichten van boekhoudkundige werkzaamheden. Ik neem jouw financiële administratie graag uit handen. Doe je liever zelf je boekhouding? Dan ondersteun ik je bij het succesvol uitvoeren daarvan. 

Wat jouw voorkeur ook is, de volgende werkzaamheden kan ik voor je verrichten:

 • Boeken en verwerken van de administratie
  Over elke gewenste periode doe ik verslag. Dit kan per maand, kwartaal, half jaar, of heel boekjaar zijn.
 • Inrichting van de gehele administratie
  Ik organiseer de administratie en maak het overzichtelijk. Waar nodig geef ik je begeleiding.
 • Leveren van formulieren en software
  Die kun je vervolgens gebruiken als hulpmiddelen voor de administratie.
 • Controle van de administratie
  Vervolgens bespreek ik met jou de correcties en verbeterpunten voor het komende jaar. 
 • Controle van de opgave debiteuren en crediteuren per balansdatum
  Deze controle kan plaatsvinden gedurende een per bedrijf te bepalen periode. 
 • Het samenstellen en toelichten van de jaarrekening
  Ik geef je inzicht in jouw bedrijfsresultaat. Wanneer nodig geef ik je advies en kan ik assisteren bij jouw bedrijfsvoering. 
 • Het indienen van de aangifte omzetbelasting
  Indien van toepassing dien ik ook de aangifte intracommunautaire prestaties in.
 • Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting
  Van jouzelf en wanneer van toepassing ook van jouw partner. Ook wanneer je partner niet zelfstandig ondernemer is.

Van iedere aangifte ontvang je een digitale kopie. Deze staat in een beveiligde omgeving in jouw eigen portaal. Na jouw akkoord wordt deze aangifte bij de Belastingdienst ingediend.

Voor alle klanten kan ik uitstel aanvragen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. Deze termijn is circa een half jaar ruimer dan wanneer je zelf uitstel aanvraagt. 

De Belastingdienst houdt regelmatig controles. Dit kan geheel willekeurig en dus zonder aanleiding zijn. Desgewenst geef ik je bijstand, zodat je bij een controle goed voorbereid bent.