Werkzaamheden

U heeft gekozen voor het ondernemerschap voor het ondernemen... niet voor het verrichten van boekhoudkundige werkzaamheden. Wij nemen uw financiële administratie graag uit handen of ondersteunen u bij het succesvol uitvoeren daarvan. Wat uw voorkeur ook is, CPA kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

 

Ordenen, boeken en verwerken van uw administratie

CPA doet hiervan verslag over elke periode die u wenst, of dit nu per maand, kwartaal, half jaar of boekjaar is.

Inrichting van de gehele administratie

en het opzetten van de daarmee samenhangende organisatie, plus administratieve instructies.

Leveren van formulieren en software

als hulpmiddelen voor de administratie.

Controle van administratie

waarna we met u de correcties en verbeterpunten bespreken voor het komend jaar.

Controle van de opgave debiteuren en crediteuren per balansdatum

gedurende een per bedrijf te bepalen periode.

Het samenstellen en toelichten van de jaarrekening

Wij verschaffen u graag inzicht in uw bedrijfsresultaat en kunnen u zo nodig adviseren en assisteren bij uw bedrijfsvoering.

Het indienen van de aangifte omzetbelasting

en indien van toepassing de aangifte intracommunautaire prestaties.

Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting

van de zelfstandige ondernemer en partner.

 

Uiteraard ontvangt u van iedere aangifte een digitale kopie en kunnen wij onder ons Becon-nummer uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting aanvragen. Deze termijn is dan ruimer dan wanneer u zelf uitstel aanvraagt. De Belastingdienst houdt regelmatig controles. Dit kan geheel willekeurig en dus zonder aanleiding zijn. Wij verlenen desgewenst bijstand zodat u bij een controle goed voorbereid bent.