Zelfstandig professional

Als ondernemer is het van groot belang om de financiële administratie op orde te hebben. De boekhouding moet aan zekere eisen voldoen en belastingaangiften moeten op tijd ingediend worden. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers worstelen met het bijhouden van hun administratie. Ik ondersteun je graag door jouw administratie te boeken of te controleren. Vervolgens rond ik het af met de balans en fiscale aangiften.

 

Juist in deze economisch onzekere tijd is het van belang om de vinger aan de pols te houden met betrekking tot jouw bedrijfsresultaat. Het is verstandig om regelmatig de balans op te maken, zodat je ziet wat er met jou ondernemersvermogen gebeurt. 

Ik help je vat te krijgen op alle administratieve zaken door tekst en uitleg te geven in duidelijke taal.